Audyty dystrybucji i cen

Korzystając z dobrej znajomości handlu nowoczesnego i tradycyjnego, oferujemy naszym klientom realizację badań audytowych w placówkach sprzedaży. Audyty sprzedażowe realizowane przez Option1 mają charakter ilościowy i dotyczą takich obserwowalnych parametrów handlowych jak:

  • Ceny detaliczne wybranych produktów klienta i konkurencji,
  • Udział w półce i w ekspozycjach dodatkowych,
  • Braki w dystrybucji (out of stock),
  • Obecność uzgodnionych z klientem materiałów POS.

Audyt sprzedażowy może zostać zrealizowany na panelu sklepów ustalonym przez klienta bądź też może mieć miejsce na zaproponowanej przez Option One próbie punktów handlowych. Panel ustalany jest zawsze z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych dotyczących struktury handlu hurtowego i detalicznego w Polsce.

Dane zbierane są przez zespół przeszkolonych Audytorów i wprowadzane bezpośrednio do systemu raportowego przy użyciu urządzeń mobilnych wyposażonych w skanery. Pracownicy obsługujący audyty stanowią niezależny zespół a ich wynagrodzenie nie jest w żaden sposób powiązane z wynikiem przeprowadzonego projektu (nie pracują w danym punkcie handlowym jako np. Merchandiser czy Hostessa).

Metodologia każdego audytu jest ustalana indywidualnie z każdym klientem. Wynikiem prowadzonego audytu sprzedażowego może być plik surowych danych bądź też dowolnie rozbudowany raport, w zależności od preferencji klienta.

Agencja Option1 nie realizuje badań o charakterze jakościowym, opartych o metodologię wywiadu. Nie realizujemy również projektów wymagających monitoringu odsprzedaży z systemów kasowych sieci handlowych.

Option1 – audyt sprzedażowy.